Cassidy Banks và anh bạn của chồng

Cassidy Banks và anh bạn của chồng. Với tài ăn nói của mình. Đó là một cách tuyệt vời để không cần phải ra ngoài với một chàng trai. Nhưng vẫn khiến họ chú ý đến tôi và đưa tôi đi khắp nơi và mua đồ cho tôi. Tôi đã có một tiếng vang khá tốt vào thời điểm đó từ bia và hơi cao so với một số nồi mà tôi đã tham gia trước đó. Điều đó và căn phòng có một làn khói mù mịt vì tôi không phải là người duy nhất. Tôi đợi cho đến khi một vài con điếm đầu tiên đã lãng phí khoảng mười phút và chuyển đến. Tôi đã đánh rơi một người săn tiền vào người giữ hộp đựng tiền và đi xuống người đàn ông có sẵn đầu tiên trong hàng bốn người.