Haruka Aizawa dâm đãng hàng siêu ngon

Haruka Aizawa dâm đãng hàng siêu ngon. Người cha nhìn vào mắt anh với vẻ căm thù nói. Tôi nên đưa vợ con của anh lên con tàu nô lệ đó, với những nhãn hiệu nô lệ mới đánh dấu họ. Tuy nhiên, đối với con trai tôi, tôi sẽ không, họ sẽ không còn là quý tộc nữa. Bạn và hành động của bạn đã tước bỏ điều đó của họ. Con trai của bạn không còn phù hợp với ngai vàng. Danh hiệu duy nhất mà con cái của bạn bây giờ sẽ mang. Trong mình đứa con của kẻ phản bội khóc, Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin đừng làm điều này. Cha tôi quay sang anh với vẻ giận dữ lạnh lùng nói. Hãy trả lại vợ tôi cho tôi, trả lại cho tôi những năm tháng chúng.