Loạn luân với cậu em họ

Loạn luân với cậu em họ. Tôi đã dành thời gian để suy nghĩ về tình hình của chúng ta. Tôi đã thảo luận với các cố vấn của mình và tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi ngồi nhìn anh ấy khi anh ấy dừng lại uống một cốc nước làm ướt tấm. Của mình trước khi anh ấy tiếp tục nói với tôi quyết định của anh ấy, quyết định có thể thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.  Như tôi đã nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu và khó và tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi nghiêm túc. Anh muốn em làm vợ anh anh dừng lại để tìm kiếm phản ứng của tôi. Chúng ta phải trải qua những nghi thức tán tỉnh thích hợp, bạn luôn phải có người đi kèm.