Quất nhau siêu dâm đãng cùng Sakura Tsukishima

Quất nhau siêu dâm đãng cùng Sakura Tsukishima. Cha và nhiều người khác cảm thấy đó là hình phạt thích hợp. Tuy nhiên, và tôi sẽ bị đưa ra xét xử, và nếu bị phát hiện phản quốc, tội danh đó đã tước đi tiền bản quyền của họ và gia đình họ. Chỉ có hai ngoài các bạn có đã phải chịu số phận đó, hy vọng là không còn nữa. Công tước là nguồn gốc chính của sự thối nát trong vương quốc. Giờ đây, không có ảnh hưởng của ông, nhiều Công tước khác đã lại tuyên thệ trung thành với cha. Có làm công tước, và lãnh đạo nhà đã mang lại cho cha tôi một lợi thế lớn. Các thương gia của đã tự do đi lại giữa các công quốc trong nhiều thập kỷ. Họ có nhiều bạn bè trong mỗi.