Rên rỉ trong cơn sung sướng

Rên rỉ trong cơn sung sướng. Các nữ tu sĩ sắp xếp cho các dịch vụ chữa bệnh vào ngày mai. Dịch vụ bổ sung vào một thời điểm khác để trở lại có thể là một tháng. Có lẽ vào thời điểm đó bạn có thể muốn trở lại cùng. Nếu tôi thấy tôi yêu thích nó ở, tôi có thể ở lại không. Bố cảm thấy có điều gì đó không ổn, tại sao mẹ lại không muốn trở về với gia đình. Có lẽ đến lúc cô ấy sẽ cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ lý do của mình. Con là tiểu thư của gia đình, tuy hơi xa cách nhưng bố thấy đó là lỗi của con. Do đó chắc chắn bạn có thể ở lại. Rõ ràng cảm thấy thoải mái khi có sự bảo đảm của cha tôi.